Приведена площа

Методика підрахунку площ і об’ємів будівель


Бесплатная юридическая консультация:

Підрахунок площ виконується в журналах внутрішніх обмірів. При цьому слід користуватись величинами, взятими безпосередньо при обмірах, підрахунки виконуються із точністю до одного десяткового знаку [15].

Оглавление:

Підрахунок площ будівель, зведених за типовими проектами, виконується для внутрішніх приміщень технічного, першого поверхів, а для наступних — лише для приміщень зі зміненим плануванням. Площі будівель, які мають прямокутну форму, обчислюються множенням довжини на ширину.

Площі будівель, які мають непрямокутну форму, обчислюються на основі відповідних геометричних формул. На прямокутні кімнати листи підрахунку площ не складаються, площа підраховується на плані й абрисі і виписується на план. Виписка формул для підрахунку площ кімнат і окремих приміщень непрямокуної форми, а також тих. які мають велику кількість пілястрів, ниш, виконується на полі або на звороті абрису будівлі.

При складанні формул підрахунку площі непрямокутної кімнати (приміщення) план кімнати розбивається на найпростіші геометричні фігури (прямокутники, трапеції, прямокутні трикутники тощо), відсутні на плані й абрисі розміри для складання формули визначаються з плану.

Житлова площа квартирних будинків і гуртожитків визначається як сума площ житлових кімнат без урахування площі вбудованих шаф.


Бесплатная юридическая консультация:

Загальна площа квартирних будинків визначається як сума площ усіх житлових і підсобних приміщень квартир, включаючи площу вбудованих шаф, вкутріквартирних коридорів і шлюзів.

Загальна площа гуртожитків визначається як сума площ житлових кімнат, підсобних приміщень, включаючи площу вбудованих шаф, шлюзів та передніх при житлових кімнатах і приміщень культурно-побутових призначень та медичного обслуговування.

В квартирних будинках і гуртожитках площа літніх приміщень (балконів, лоджій, терас) у загальну площу квартир і гуртожитків не включається, а вказується в проектах окремо. В техніко-економічних показниках проектів квартирних будинків повинна бути приведена загальна площа по будинку в цілому, яка включає загальну площу квартир і площу літніх приміщень, яку визначають відповідно до понижуючих коефіцієнтів:

• лоджії, які розміщаються повністю в габаритах будинків — 0.5;

• лоджії, які виходять повністю або частково за габарити будинків, тераси і балкони із боковими екранами — 0,25;


Бесплатная юридическая консультация:

• звичайні виносні балкони — 0,25.

В площу приміщень також включають:

• площу ніш заввишки 1,8 м і більше;

• площу підлоги під маршем всередині квартирних сходів, при висоті від підлоги до низу виступаючих конструкцій маршу 1,6 мі більше;

• площу, зайняту виступаючими конструктивними елементами І опалювальними печами, а також ту, яка знаходиться в межах дверного отвору, в площу приміщень не включають.


Бесплатная юридическая консультация:

Дані про площу квартир (приміщень), попередньо виписаних на план, сумують по будівлі і записують у відповідний розділ інвентаризаційної форми. Одночасно підраховується і записується в цей же розділ кількість квартир (приміщень), кількість житлових кімнат Закріплення тушшю даних про площі приміщень дозволяється тільки після перевірки і виправлення можливих помилок.

Одночасно з інвентаризацією будівель беруться розміри, необхідні для визначення об’єму будівель: висота і розміри по зовнішньому контуру стін. При визначенні будівельного об’єму необхідно керуватись наступним:

• об’єм будівлі з горищним перекриттям визначається як добуток площі на висоту будівлі, причому висоту потрібно рахувати від рівня чистої підлоги першого поверху до верху горищного перекриття;

Інші цікаві матеріали

Природно-антропогенні ресурси України, їх класифікація і оцінювання для потреб рекреації Дедалі інтенсивніше зростає роль організації відпочинку для регенерації життєвих сил людини, витрачених у процесі праці. Завдяки вдалому сполученню умов для рекреації в окремих країнах склались потужні комплекси відпочин .

Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу Комплекс з виробництва товарів народного споживання — важлива складова частина економіки країни, яка має сприяти стабілізації загальноросійського споживчого ринку. Це в основному галузі групи, що випустили в 1995 році м .


Бесплатная юридическая консультация:

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Земля є вихідною матеріальною основою добробуту як кожної людини окремо, так і суспільство в цілому, оскільки виконує функції головного засобу виробництва в сільському і лісовому господарствах; просторового базису для р .

У період реформування земельних відносин однією з найважливіших проблем є проблема економічного використання і відтворення природних ресурсів.

На всіх етапах історичного розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людини з природою.

Як науки геологія та геоморфологія сформувались внаслідок вирішення задач і практичних запитів суспільства. Люди почали вивчати Землю ще на перших порах існування.

Наука про появу, будову, властивості, розвиток, поширення та способи раціонального використання ґрунтів називається ґрунтознавством.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.novageografia.com/vogels.html

Житлова площа

У Податковому кодексі України немає визначення поняття «Житлова площа». Житловий кодекс, що багато разів згадує це поняття, не містить його визначення.Визначення житлової площі можна знайти в деяких підзаконних актах.

Найповніше визначення загальної і житлової площі можемо зустріти в п.2.2 Інструкції № 251: «Загальна площа квартири визначаєтьcя як сума площ всiх приміщень квартири (за виняткoм вхідних тамбурів в одноквартирниx будинках), вбудованих шаф і літніx приміщень, підрахованих з тaкими знижуючими коефіцієнтaми: для балконів і тераc — 0,30; лоджій — 0,50; засклених балконів —- 0,80; веранд, засклениx лоджій і холодниx комор — 1,00. Житлова площа квартири визначaється як сумa площ житлових кімнат бeз врахування площ вбудованих шаф. У житлову площу включається площа квартир, яка складається з однiєї житлової кімнати, яка є одночаснo кухнею; житлових кімнат в нежитловиx будинках — школах, лікарнях і тому подібне, а такoж площа житлових кімнат, тимчасовo нe заселених по будь-яких причинах (ремонт, переобладнання). Дo житлової площі не відноситься площа кухонь, коридорів, ванних кiмнат, комор, вбудованих шаф, iнших підсобних приміщeнь, площа житлових квартир i кімнат, якi переведені дo нежитлових».

З приведеного визначення виходить, що в житлових об’єктах є два види площ: житлова і загальна. І базою оподаткування згідно пп.265.3.1 ст.265 НКУ є житлова площа об’єкту житлової нерухомості. Зрозуміло, що будь-які податки стимулюють платників до дій, направлених на їх зменшення. І в даному випадку податок на нерухомість стимулюватиме платників податків шукати законні можливості до його зменшення.

Статті 6 і 7 Житлового кодексу передбачають можливість переведення житлових будинків і приміщень в нежитлових. І однією з доріг зменшення податку на нерухомість може здатися дорога зменшення житлової площі у складі загальної.


Бесплатная юридическая консультация:

Але не варто робити необдумані поспішні кроки в цьому напрямі, оскільки реалізація норм ст.6 і 7 Житлового кодексу дуже трудомістка на практиці і дане питання до кінця не вирішене на законодавчому рівні. І крім того, є вірогідність, що оподаткування законодавці можуть розповсюдити на загальну площу, а не лише на житлову. Прикладом може служити Пропозиція Президента України від 09.11.2011 р. до Закону України «Прo внесення змін в ст.6 ЖК Української РСР відносно визначення житлової і загальної площ oб’єкту житлової нерухомості», з якого виходить, що база оподаткування для об’єктів житлової нерухомості повинна визначатися виходячи із загальної площі.

Ще сторінки по темам Житлова площа, податок на нерухоме майно :

Источник: http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-nedvizhimost/763-zhitlova-ploshha.html

Наведена площа квартири — приведена площа частки квартири як порахувати, загальна площа

Наведена площа квартири — загальна площа квартири, з урахуванням всіх підсобних приміщень, куди різні приміщення входять з певними коефіцієнтами.

Кожному ясно, що з балконом — комфортніше, ніж без нього. І якщо загальна площа квартири, що з балконом, що без, — однакова, то чому людина, яка має балкон або лоджію, повинен платити таку ж квартплату, як людина, що проживає в такій же квартирі, але в якій ні балкона, ні лоджії немає? З іншого боку, на балконі жити не будеш. І балкон, і лоджія — неопалювані приміщення, так чому брати оплату за них, як за інші приміщення квартири? Саме тому, і балкон, і лоджію стали включати в наведену площа з коефіцієнтами.

Балкон враховується з коефіцієнтом 0,3, а лоджія — з коефіцієнтом 0,5 від їх реальних значень. Так, балкон площею 3 кв.м. увійде в наведену площа квартири не як 3 кв.м, а як:

Бесплатная юридическая консультация:

Лоджія, тієї ж площі, тобто 3 кв.м. увійде в наведену площа квартири як:

3 кв.м. х 0,5 = 1,5 кв.м.

Зараз поняття «наведена площа квартири» майже не використовується, а частіше використовується поняття «Загальна площа квартири», через що відбувається певна плутанина.

Справа в тому, що в залежності від того, коли, в які роки була угода з нерухомістю, в правовстановлюючих документах вказували різну загальну площу квартири:

• Без урахування лоджій і балконів взагалі, як ніби їх немає в квартирі (навіть якщо балкони і лоджії є);

• З урахуванням лоджій і балконів, з огляду на балкони і лоджії з коефіцієнтами, тобто, «загальна площа квартири» відповідала «наведеної площі квартири»;


Бесплатная юридическая консультация:

• З урахуванням лоджій і балконів, вважаючи їх «як є»: без жодних понижуючих коефіцієнтів.

Що ж таке наведена площа частки квартири?

Наведена площа частки квартири — частка загальної площі квартири (в квадратних метрах), яка належить власнику кімнати, з урахуванням житлових і нежитлових приміщень квартири.

Прийнято, що нежитлові приміщення квартири (санвузол, кухня, коридори та ін.) Розподіляються між співвласниками квартири пропорційно часткам житлової площі.

Є 2-кімнатна квартира загальною площею 54 кв.м. Одному із співвласників квартири належить кімната 10 кв.м. другого — 20 кв.м.

Розрахуємо, яка наведена площа належить одному власникові, а яка — іншому.


Бесплатная юридическая консультация:

Житлова площа квартири становить 10 + 20 кв.м. = 30 кв.м.

Наведена площа того учасника часткової власності, якому належить кімната площею 10 кв.м .:

54/30 х 10 = 18 кв.м.

Наведена площа того учасника часткової власності, якому належить кімната площею 20 кв.м .:

Источник: http://jak.magey.com.ua/articles/navedena-ploshha-kvartiri-privedena-ploshha.html


Бесплатная юридическая консультация:

Приведенная площадь

Приведенная площадь квартиры.

Приведенная площадь квартиры — общая площадь квартиры, с учетом всех подсобных помещений, куда различные помещения входят с определенными коэффициентами. Например, балкон учитывается с коэффициентом 0,3, а лоджия — с коэффициентом 0,5 от их реальных значений. Так, балкон площадью 3 кв.м. войдет в приведенную площадь квартиры не как 3 кв.м, а как: 3 х 0,3 = 0,9 кв.м. Лоджия, той же площади, т.е. 3 кв.м. войдет в приведенную площадь квартиры как: 3 кв.м. х 0,5 = 1,5 кв.м. Понятие «приведенная площадь квартиры» использовалось при начислении коммунальных платежей и квартплаты. Потому что ясно, что с балконом — комфортнее, чем без него. И если общая площадь квартиры, что с балконом, что без, — одинакова, то почему человек, имеющий балкон или лоджию, должен платить такую же квартплату, как человек проживающий в такой же квартире, но в которой ни балкона, ни лоджии нет? С другой стороны, на балконе жить не будешь. И балкон, и лоджия — неотапливаемые помещения, так почему брать оплату за них, как за другие помещения квартиры? Именно потому, и балкон, и лоджию стали включать в приведенную площадь с коэффициентами. Сейчас понятие «приведенная площадь квартиры» почти не используется, а чаще используется понятие «Общая площадь квартиры», из-за чего происходит определенная путаница. Дело в том, что в зависимости от того, когда, в какие годы была сделка с недвижимостью, в правоустанавливающих документах указывали различную общую площадь квартиры:

 • Без учета лоджий и балконов вообще, как будто их нет в квартире (даже если балконы и лоджии имеются);
 • С учетом лоджий и балконов, учитывая балконы и лоджии с коэффициентами, то есть, «общая площадь квартиры» соответствовала «приведенной площади квартиры»;
 • С учетом лоджий и балконов, считая их «как есть»: безо всяких понижающих коэффициентов.

Приведенная площадь доли квартиры.

Приведенная площадь доли квартиры — доля общей площади квартиры (в квадратных метрах), которая принадлежит собственнику комнаты, с учетом жилых и нежилых помещений квартиры. Принято, что нежилые помещения квартиры (санузел, кухня, коридоры и проч.) распределяются между сособственниками квартиры пропорционально долям жилой площади. Приведенную площадь каждого из участников считаем по формуле: Приведенная площадь = общая площадь квартиры / жилая площадь квартиры х площадь комнаты, принадлежащей конкретному участнику долевой собственности.

Пример: Имеется 2-комнатная квартира общей площадью 54 кв.м. Одному из сособственников квартиры принадлежит комната 10 кв.м., второму — 20 кв.м. Рассчитаем, какая приведенная площадь принадлежит одному собственнику, а какая — другому. Жилая площадь квартиры составляет 10 + 20 кв.м. = 30 кв.м. Приведенная площадь того участника долевой собственности, которому принадлежит комната площадью 10 кв.м.: 54 / 30 х 10 = 18 кв.м.

Приведенная площадь того участника долевой собственности, которому принадлежит комната площадью 20 кв.м.: 54 / 30 х 20 = 36 кв.м.

Информация актуальна по состоянию на 18.08.2010


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.mos-kva.ru/privedennaja_ploshad.php

Загальна площа житлового приміщення

До загальної площі житлового приміщення відносяться квадратні метри всіх кімнат у квартирі, у тому числі лоджія, балкон, веранда, тераса, а також комора.

Для приміщень, в яких немає опалення, таких як балкон, лоджія, тераса та інші, застосовують понижуючі коефіцієнти. Розрахунок відбувається наступним чином: площа лоджії множать на 0,5, а ось балкони і тераси – на 0,3. Показник загального розміру житла необхідний для розрахунку оплати змісту і техобслуговування самого житла.

Часто загальну площу плутають з корисною і житловий. Для того щоб їх розмежувати, необхідно визначитися з поняттям.

Корисна потрібна для визначення оплати за опалення з розрахунку на 1 кв. м. Житлова визначається як загальна, тобто сумарна житлових і підсобних приміщень, не приймаючи в розрахунок неопалювані балкони, лоджії, тераси та інше.


Бесплатная юридическая консультация:

Житлова площа житла – це загальна сума площі всіх житлових приміщень, що визначається шляхом їх вимірювання між обробленими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги без урахування плінтусів. Сюди входять приміщення, в яких люди живуть, до такого місця відносяться спальня, вітальня, дитяча. Для квартири – це всі приміщення, які опалюються. Один із спірних питань – це веранда, оскільки її відмінності від лоджії незначні (найістотніше з них те, що засклена веранда). До житлової площі об’єктів нерухомості відноситься сума площ виключно житлових кімнат.

До неї не входять приміщення, які використовуються для господарсько-побутових і гігієнічних цілей проживаючих людей. Тобто: ванна, туалет, душова, комора, кухня та інше.

Источник: http://advokat-bti.com.ua/ua/terminy-bti/zagalna-ploshha-zhytlovogo-prymishhennya/

Приведенная площадь

10. Приведенная площадь

Суммарная площадь видов коррозионных разрушений с учетом их коэффициента значимости


Бесплатная юридическая консультация:

Смотри также родственные термины:

9.14. Приведенная площадь включения или скопления (при радиографическом контроле) — произведение максимального размера включения (скопления) на его максимальную ширину (учитывается для одиночных включений и одиночных скоплений).

9.15. Приведенная площадь включения или скопления (при радиографическом контроле) — произведение максимального размера включения (скопления) на его максимальную ширину (учитывается для одиночных включений и одиночных скоплений).

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Смотреть что такое «Приведенная площадь» в других словарях:

Приведенная площадь включения или скопления (при радиографическом контроле) — 9.14. Приведенная площадь включения или скопления (при радиографическом контроле) произведение максимального размера включения (скопления) на его максимальную ширину (учитывается для одиночных включений и одиночных скоплений). Источник: ПБ… Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Приведенная площадь квартиры — устаревшее понятие, которое сейчас заменено на понятие общая площадь квартиры и означает суммарную площадь жилых и подсобных помещений квартиры с учетом лоджий, балконов, веранд, террас. Площадь лоджий, балконов, веранд, террас подсчитывается со… … Жилищная энциклопедия


Бесплатная юридическая консультация:

суммарная приведенная площадь включений и скоплений (при радиографическом контроле сварного шва) — 3.1.28 суммарная приведенная площадь включений и скоплений (при радиографическом контроле сварного шва): Сумма приведенных площадей отдельных одиночных включений и скоплений. 3.1.29 тип сильфонных компенсаторов: Классификационная единица,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Суммарная приведенная площадь включений и скоплений (при радиографическом контроле) — 9.19. Суммарная приведенная площадь включений и скоплений (при радиографическом контроле) сумма приведенных площадей отдельных одиночных включений и скоплений. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Суммарная приведенная площадь включений и скоплений (при радиографическом контроле) — 9.15. Суммарная приведенная площадь включений и скоплений (при радиографическом контроле) сумма приведенных площадей отдельных одиночных включений и скоплений. Источник: ПБ: Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

приведенная режущая способность абразивного инструмента — приведенная режущая способность Отношение режущей способности абразивного инструмента к одному из параметров его контакта с обрабатываемой поверхностью. Примечания 1. Параметрами контакта являются линейная сила прижима абразивного инструмента,… … Справочник технического переводчика

приведенная скорость изнашивания абразивного инструмента — приведенная скорость изнашивания Отношение скорости изнашивания абразивного инструмента к одному из параметров его контакта с обрабатываемой поверхностью. Примечания 1. Параметрами контакта являются линейная сила прижима абразивного инструмента,… … Справочник технического переводчика


Бесплатная юридическая консультация:

площадь приведенная — площадь приведённая Сумма полезной площади квартирного жилого дома, а также площадей лоджий, веранд, балконов с соответствующими понижающими коэффициентами [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики… … Справочник технического переводчика

приведенная разность уровней побочного шума — 3.2 приведенная разность уровней побочного шума (normalized flanking level difference) Dn,f, дБ: Разность средних уровней звукового давления шума в двух помещениях, созданного источником в одном из них, причем звукопередача проходит по известному … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Включений и скоплений площадь суммарная приведенная (при радиографическом контроле) — 9.4. Включений и скоплений площадь суммарная приведенная (при радиографическом контроле) сумма приведенных площадей отдельных одиночных включений и скоплений. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Источник: http://normative_reference_dictionary.academic.ru/57576/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C

Приведена площа

Народ, SOS. Всю голову уже сломала.


Бесплатная юридическая консультация:

Такая ситуация. По ДДУ построена квартира. Общий метраж после измерения ПИБа увеличился на 0,7 м. (т.е. менее 2,5 %). Приведенная площадь увеличилась на 1,6м (т.е. более 2,5%).

В договоре один из пунктов гласит так: «Если отклонение проектной площади квартиры, указанной в п.1 настоящего договора, от фактической не превышает 2,5 % от общей площадии, то перерасчета долевого взноса не производится.»

В договоре в п.1 велась речь только об общей площади.

Сотрудники СК утверждают, что я должна доплачивать за 1,6 метра, ибо они считают по приведенной. Я считаю, что не должна, ибо считаю общую площадь.

На что может ссылаться СК? И какая площадь должна учитываться при окончательных рассчетах?


Бесплатная юридическая консультация:

Приведенная это с балконом? т.е. ПИБ балкон все-таки меряет?

Балкон измерян, но на сколько мне известно балкон обычно идет с понижающим коэффициентом.

В частности у меня в договоре звучит так:

«Общая площадь квартиры исчисляется согласно действующих на территории РФ строительных норм и правил, как общая полезная площадь всех помещений квартиры, включая комнаты, кухню, коридоры, санузел, подсобные помещения, плюс площадь лоджий (балконов) с понижающим коэффициентом 0.5 (0,3).»

спасибо.. это я для себя узнавала, меня при подписании договора уверяли, что ПИБ балкон не меряет вообще :015: я, конечно, не поверила, но надежда хоть и слабая была.. :005:

Балкон точно меряют.:)


Бесплатная юридическая консультация:

1. Площадь квартир следует определять как сумму площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров.

2. Общую площадь квартир следует определять как сумму площадей их помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий — 0,5, для балконов и террас — 0,3, для веранд и холодных кладовых -1,0.

Народ, SOS. Всю голову уже сломала.

Такая ситуация. По ДДУ построена квартира. Общий метраж после измерения ПИБа увеличился на 0,7 м. (т.е. менее 2,5 %). Приведенная площадь увеличилась на 1,6м (т.е. более 2,5%).

В договоре один из пунктов гласит так: «Если отклонение проектной площади квартиры, указанной в п.1 настоящего договора, от фактической не превышает 2,5 % от общей площадии, то перерасчета долевого взноса не производится.»


Бесплатная юридическая консультация:

В договоре в п.1 велась речь только об общей площади.

Сотрудники СК утверждают, что я должна доплачивать за 1,6 метра, ибо они считают по приведенной. Я считаю, что не должна, ибо считаю общую площадь.

На что может ссылаться СК? И какая площадь должна учитываться при окончательных рассчетах?

что еcть приведенная, и почему они ссылаются на приведенную если в договоре тока общая?

что еcть приведенная, и почему они ссылаются на приведенную если в договоре тока общая?

Вот это мне и непонятно. :005: Сегодня после обеда пообещали разговор с юристом этой СК. Хочу заранее понять, на что они могут ссылаться при разговоре.

А у нас в договоре стоит балкон с застеклением — коэф 1:(

Источник: http://.littleone.ru/archive/index.php/t.html

Мал. 1 Приведена площа вражаємого простору цілі

В залежності від закону ураження цілі сутність та значення числового коєфіциента w можуть бути різними.

В тому випадку, коли для ураження цілі недостатньо одного прямого влучення в ціль, коєфіциент wпредставляє собою середнє число влучень у ціль, необхідних для виводу її зі строю (знищення). Величину w визначають дослідно-теоретичним шляхом, і її значення приводяться у спеціальних таблицях. При стрільбі по танках та інших сильноброньованих цілях бронебійними снарядами, по крупних наземних та морських цілях осколочно-фугасними снарядами, а також по легкоброньованих цілях з великокаліберних кулеметів величина w в залежності від уразливості цілі та дальності до неї може бутита більше. Так як в цьому випадку w > 1, то вірогідність ураження цілі, що визначається за формулою ( 1.2 ) завжди буде меньше, ніж вірогідність попадання в ціль, тобто Wц Рц.Але слід відмітити, що на практиці величину wу такому випадку не визначають, та значення Wц за формулою ( 1.2 ) не розраховують, тому що вигідніше визначити вірогідність влучення у приведену площу і прийняти її за вірогідність ураження. На ( мал.1 ) видно, що приведена площа уражаємого простору умовно приймається рівній сумі двох площин : площини основання цілі ( проекції цілі на горизонтальну площину ), збільшену по периметру на величину зони осколочної або фугасної дії снаряду, та площини уражаємого простору цілі.

У загальному випадку при n пострілах по цілі вірогідність ураження цілі визначається за формулою:

де Wn — вірогідність ураження цілі при n пострілах;

Рц1, Рц2. — вірогідність влучення у ціль при різних пострілах по цілі.

При постійній вірогідності влучення у ціль для визначення W використовується формула

Wn = 1 — ( 1 — Рц /w ) n ( 1.4 )

Якщо w = 1. то формули ( 1.3 ) та ( 1.4 ) приймають вигляд

Wn = Р1 = 1 — ( 1 — Рц ) n ( 1.6 )

Із останньої формули ( 1.6 ) видно, що при w = 1 вірогідність ураження цілі при n пострілах чисельно дорівнює вірогідності хоч одного попадання у ціль.

Під час розрахунку вірогідності ураження цілі найбільше застосування мають формули ( 1.4 ) та ( 1.6 ), у які замість Рц звичайно підставляють середнє значення вірогідності, яке знаходиться за формулою:

Розрахунок за формулою ( 1.7 ) є достатньо надійним ( точним ), якщо сума

Середня вірогідність влучення у ціль у подальших розрахунках розглядається, як постійна вірогідність влучення у ціль.

Вірогідність ураження цілі є показником надійності стрільби та надійності рішення вогневих задач при відсутності вогню у відповідь з боку противника. Цей показник застосовується у тих випадках, коли вогнева задача вирішується при обмеженому розрахунку боєприпасів та часу.

Якщо розрахунок снарядів та часу не обмежують, то задача обов’язково буде вирішена. При цьому величина Wn дорівнюватиме одиниці, і її використання в якості показника дійсності стрільби вже неможливе.

Математичне очикування числа влучень у ціль:

При обмеженій кількості боєприпасів та часу ефективність стрільби можливо оцінювати також математичним очикуванням числа влучень у ціль. Цей показник застосовується для оцінки очикуємих результатів стрільби в умовах бойової підготовки та може бути використаний для оцінки ефективності стрільби у бойових умовах, коли стрільба ведеться по неспостерігаємій цілі та факт її поразки встановити неможливо.

Математичне очикування числа влучень у ціль N пострілами визначається за формулою:

де Рц1, Рц2. Рцn — вірогідність влучення у ціль при кожному пострілі;

N — кількість пострілів по цілі.

В частному випадку, коли Рц1= Рц2=. = Рцn , формула ( 1.9 )

М(m) = Рц * N ( 1.10 )

У бойових умовах, а також в умовах бойової підготовки необхідно отримати величину М(m) ≥ w.При виконанні цієї умови стрільба є достатньо ефективною.

Математичне очикування числа уражених цілей при N пострілів дорівнює сумі вірогідності ураження цілі при кожному пострілі:

М(ц) = Wц 1 +Wц 2+. + Wц n , ( 1.11)

де Wц 1 +Wц 2+. + Wц n — вірогідність ураження цілі при кожному пострілі;

N — кількість пострілів по цілях.

В частному випадку, коли Wц 1 =Wц 2=. = Wц n, формула ( 1.11 )

М(ц) = Wц * N ( 1.12 )

Математичне очикування витрат боєприпасів на ураження однієї цілі, в загальному випадку визначається за формулою:

М(N) = N=1/ Wц 1 = w/ Рц1 ( 1.13 )

Цю формулу необхідно використовувати у випадках, коли стрільба ведеться всякий раз до ураження цілі. Отримана таким шляхом величина М(N) є точним значенням математичного очикування витрати боєприпасів на ураження цілі.

Для практичних розрахунків допускають чисельне равенство

М(m) = w

Тому середню очикуєму витрату боєприпасів можливо визначити за формулою:

N = М(m)/ Рц або N = М(m)/ Рцср , ( 1.14 )

де М(m) — потрібне число влучень у ціль;

Рц — вірогідність влучення у ціль при кожному пострілі;

Рцс р — середня вірогідність влучення у ціль на один постріл.

При стрільбі чергою та при w = 1 середня очикуєма витрата патронів для ураження цілі N може бути визначена за наступною формулою:

N = S / Р1, ( 1.15 )

де S — число пострілів у черзі;

Р1 — вірогідність хоч одного влучення при N пострілах

( вірогідність ураження цілі однією чергою ).

Розрахунки за формулою ( 1.15 ) показують, що для зменьшення середньої витрати боєприпасів слід чергу робити коротшою, якщо стрільба ведеться по одиночній цілі, що і враховується добре підготовленими стрільцями під час виконання вправ стрільб.

Математичне очикування витрати боєприпасів характерезує економічність стрільби. Воно вказує, за якої витрати боєприпасів у середньому випішується та чи інша вогнева задача. Коли відома кількість подібних задач можливо обрахувати потрібність та спланувати підвіз боєприпасів.

Источник: http://um.co.ua/10/10-10/.html

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Приведенная площадь

Приведенная площадь одного включения определяется как произведение максимального линейного размера данного включения на его наибольший размер во взаимно перпендикулярном направлении. Суммарная приведенная площадь объемных включений определяется как сумма приведенных площадей отдельных включении. [1]

Приведенные площади часто используют при проектировании брусьев разнородной упругости, например железобетонных колонн, состоящих из стальных стержней ( арматуры), расположенных в бетоне. Сцепление между арматурой и бетоном исключает возможность перемещения арматуры относительно окружающего ее бетона. [2]

Приведенные площади используют при проектировании брусьев разнородной упругости, например железобетонных колонн, состоящих из стальных стержней ( арматуры), расположенных в бетоне. Сцепление между арматурой и бетоном исключает возможность перемещения арматуры относительно окружающего ее бетона. Поэтому продольные деформации бетона и арматуры одинаковы, а отношение нормальных напряжений в арматуре к напряжениям в бетоне равно отношению модулей упругости этих материалов. [3]

Приведенные площади поршней приборов 2-го и 3-го разрядов определяются тем же методом, как и площадь поршня прибора 1-го разряда, но уравноврпшвянио производит только при четырех значениях давления. [4]

Приведенная площадь аэрационных проемов равна ( / Зпр / вым2 / что составляет примерно 90 м2 на один пролет. [6]

Определение приведенной площади поршня F или постоянней прибора С0 производят при каждом из давлений, составляющих 25, 50, 75 и 100 % от верхнего предела измерений. Приведенную площадь или постоянную прибора вычисляют, как среднее арифметическое из четырех полученных значений. [7]

Коэффициенты приведенной площади сечения F , и Fy определяющие площадь сечения стержней добавленной жесткости, могут использоваться в двух качествах. Во-первых, коэффициенты могут задаваться исходя из предположения, что часть панели в процессе нагружения теряет устойчивость и продолжает работать только на сдвиг. При этом некоторая зона панели, вблизи окантовывающих ее конструктивных элементов ( стрингеров, поясов шпангоутов, нервюр, лонжеронов), продолжает воспринимать осевые нагрузки. [9]

Вычисление приведенной площади сечения балки Fn , положения центра тяжести сечения у и момента инерции / п сведено в табл. 9, где Ft и Уг — соответственно площадь сечения от — — дельного элемента и расстояние его центра тяжести от нижней грани балки; & г и hi — ширина и высота элементов сечения. [11]

Значение приведенной площади поршня грузопоршневого манометра FK , определяется при его поверке методом гидростатического уравновешивания этого поршня с поршнем вышестоящего по точности грузопоршневого прибора. Приступая к поверке, после предварительного внешнего осмотра прибора с целью обнаружения явно выраженных дефектов прибора проверяют также перпендикулярность грузоприемной тарелки к оси поршня ( отклонение должно быть менее 5), скорость опускания поршня и продолжительность свободного вращения поршня; кроме того, проверяют порог чувствительности прибора. [12]

Отношение приведенной площади нагружающего цилиндра образцовой си-лоизмерительной машины к приведенной площади цилиндра грузопоршне-вого манометра определяет коэффициент умножения гравитационной силы, действующей в грузопоршневом манометре. Это отношение называют постоянной образцовой силоизмери-тельной машины. [13]

Отношение приведенной площади нагружающего цилиндра образцовой си-лоизмерительной машины к приведенной площади цилиндра грузопоршне-вого манометра определяет коэффициент умножения гравитационной силы, действующей в грузопоршневом манометре. Это отношение называют постоянной образцовой силоизмери-тельной машины. [14]

Зная приведенную площадь , можно определить и другие геометрические характерно тики сечения. [15]

Источник: http://www.ngpedia.ru/id264431p1.html

Що входить у житлову площу квартири? Поняття загальної та житлової площі

Сьогодні ми постараємося зрозуміти, що входить у житлову площу квартири. Це питання починає цікавити громадян, коли вони збираються здійснити операцію з нерухомістю. А саме, з квартирою. Завжди важливо знати і розуміти, скільки місця буде відведено для проживання». Як показує практика, чим більше цей показник, тим вище вартість житла. Цілком нормальне явище, з яким не варто дивуватися. Правда, у будь-якої квартири є не тільки житлова, але й інші типи площ. Вони теж відіграють свою певну роль. Всі подробиці щодо розміру житла необхідно розуміти. Тільки тоді ви зможете оцінити по суті, наскільки квартира підходить вашим вимогам.

Три складові

Що входить у житлову площу квартири? Перед тим як починати розбиратися в цьому питанні, необхідно познайомитися з усіма «розмірності» житла. Вже було сказано, що їх кілька. На даний момент можна виділити 3 складові квартири:

 • житлова площа;
 • площа квартири;
 • загальна площа.

Без цих знань не можна точно сказати, на яку квартиру ви погоджуєтеся. Тому у продавців нерухомості завжди запитують дану інформацію. Якщо ви будете знати, що включено в кожен тип площі житла, можете не боятися обману при операціях з нерухомістю.

Загальна

Отже, для початку необхідно познайомитися з таким поняттям, як загальна площа житла. Зазвичай до неї входять всі житлові та нежитлові приміщення, які тільки мають відношення до пропонованого житла.

Зверніть увагу, що сюди в обов’язковому порядку не включаються лоджії і балкони. Взагалі, дуже часто продавці намагаються обдурити своїх клієнтів, вказавши дані складові в якості житлового приміщення. Це неправильно. Згідно Житловому кодексу, балкони і лоджії взагалі не відносяться до площі квартири. Тому вони мають «стояти осторонь» і вказуватися в оголошеннях просто для ознайомлення.

Житлове

Що входить у житлову площу квартири? Для початку доведеться дізнатися, що взагалі означає цей термін. Не важко здогадатися, що житлова площа — це простір, в якому житимуть люди. Іншими словами, приміщення, придатні для житла.

Начебто нічого складного для розуміння. Тільки населення часто не може точно відповісти, що включено в дану площу. Адже в квартирах бувають і різну кількість кімнат, і підсобки, і навіть ванна кімната має місце. Невже все це включається в нашу сьогоднішню основну складову? Зовсім ні. Але щоб зрозуміти в повній мірі, що входить в кожну з трьох існуючих площ, необхідно розглянути ще одне поняття.

Все і повністю

Яке саме? Є такий термін, як «площа квартири». Зазвичай під ним мається на увазі цілком вся квартира. Всі житлові та нежитлові приміщення, а також інші складові.

Саме площа квартири включається балкон. І лоджія теж. Зазвичай таке простір ще називають корисним. Різноманітні антресолі теж включаються в поняття корисної площі. У Росії використовується саме таке тлумачення. Але в інших країнах під корисною площею розуміються тільки експлуатуються приміщення в житло. Ось така плутанина!

Конкретні складові

Що входить у житлову площу квартири? Вже було сказано, що це — придатні для проживання приміщення. Саме вони включені сюди. Висловлюючись простою мовою, під цим терміном розуміють кімнати.

Виходить, чим їх більше, тим вище цей показник. Зверніть увагу, що ванна кімната не включена в житлову площу. Чому? Вона не придатна для проживання. Тому не можна вважати її житловий. Це місце, без якого не обійтися, але жити в ній ніхто не буде.

Входить кухня у житлову площу квартири? Немає. Це неправильно. І цю особливість теж доведеться взяти до уваги. Адже продавці можуть намагатися збільшити показник житлової площі на рахунок кухонного приміщення, а також балконів і санвузла.

Так що включено у «житлову частину квартири? Кімнати. Звичайні кімнати, в яких ви будете жити. Чим їх більше, тим вище цей показник. Більше нічого сюди не відноситься. Жодна складова квартири не включається до житлову площу.

Правила підрахунку

Добре, що відносять до нашого основним показником, що впливає на вартість нерухомості, розібралися. Тепер непогано було б зрозуміти, як вважають житлову площу. Цей момент дуже важливий. Адже від нього буде залежати вартість житла.

Все легко і просто. Ми вже з’ясували, що складова даного простору — житлова кімната. Далі все просто. Щоб зрозуміти, яка площа відводиться для проживання, необхідно спочатку підрахувати метраж кожної кімнати, а після отримані значення скласти воєдино. І у вас вийде потрібний показник. Як вважається площа кімнати? Тут приходять на допомогу звичайні математичні формули для розрахунку площі квадрата і прямокутника. Всі вимірювання необхідно проводити по внутрішній стороні плінтуса.

Складові загальної площі

На що ще варто звернути увагу? Приміром, що включає в себе загальна площа житла. Цей важливий показник теж для багатьох грає роль. По ньому можна визначити, який простір відведено в цілому для ваших потреб, а не тільки для проживання. Сюди включені:

 • ванна кімната;
 • туалет (при роздільному санвузлі);
 • кухня;
 • передпокій;
 • гардеробна;
 • спальні;
 • вітальні;
 • інші кімнати і приміщення в оселі.

Зверніть увагу на те, що вже було сказано раніше — не можна приписувати до загальної площі балкони і лоджії. Житловий кодекс РФ вказує на те, що дані приміщення взагалі не відносяться до квартирі. Врахуйте це. Нерідко покупці взагалі не знають про даному правилі, що тягне за собою негативні наслідки.

Ще один момент — різноманітні ніші і сходи включаються в «спільний простір» квартири, але з певними умовами. Якими саме? Крім приміщень, також варто приписати до даного показника:

 • ніші від 2-х метрів у висоту;
 • внутрішньоквартирні сходи (простір під ними);
 • арки понад 200 сантиметрів по висоті;
 • печі опалення;
 • виступаючі елементи.

Замість висновку

Ось так все легко і просто, якщо розібратися. Тепер зрозуміло, що входить у житлову площу квартири і не тільки. Відтепер обдурити вас буде вельми проблематично.

Щоб дізнатися вищеперелічені показники у конкретних вимірах для певної квартири, необхідно взяти витяг з БТІ. Там буде намальований план квартири з докладним метражем. Відповідно, тут вказується загальна площа, і житлова і нежила. Саме цей документ впливає на вартість житла.

Взагалі, в нашому сьогоднішньому питанні дуже багато спірних моментів. І, як правило, саме витяг з БТІ здатна вирішити всі проблеми. Цей документ служить підставою для підрахунку вартості квартири. Якщо ви плануєте операцію з нерухомістю, завжди просіть виписку у продавця. Тільки так ви зможете убезпечити себе від зайвих помилок.

Источник: http://business-idea.com.ua/new-chto-vxodit-v-zhiluyu-ploshhad-kvartiry-ponyatie-~1.html